O NÁS

 Firma bola založená 1. 5. 2003, od 1. 4. 2007 účinkuje pod názvom TM ELEKTRO s. r. o.Firma TM ELEKTRO sa zaoberá elektroinštaláciami bytových priestorov, administratívnych priestorov, priemyselných priestorov, montážou bleskozvodov s káblovými systémami, komunikačnými zariadeniami (kamerové systémy) rozvody štruktúrovanej kabeláže. Spoločnosť zabezpečuje komplexné riešenie rozvodov elektrickej energie a  komunikačných rozvodov v budovách podľa dopravných technológií, alebo aj podľa konkrétnych potrieb užívateľa. Zabezpečujeme rozvody vonkajších vedení, staveniskových  rozvodov, dodávku a prenájom staveniskových rozvádzačov, domové prípojky a elektroinštaláciu rodinných domov. Cieľom firmy je zabezpečiť všetky rozvody v najvyššej kvalite. Naše úsilie je zamerané na spokojnosť zákazníka a splnenie jeho požiadaviek a očakávaní. Zvyšujeme efektívnosť a účinnosť systému kvality s dôrazom na jeho trvalé zlepšovanie. Neustále zlepšujeme kvalitu činností, procesov a produktov s cieľom ďalšieho rozvoja. Zodpovednosť za dodaný elektroinštalačný materiál, zariadení je podľa platných zákonných lehôt a záruk udávajúcich dodávateľmi. Zodpovednosť za dielo zhotovené je štandardne 36 mesiacov.Ďalej spoločnosť zabezpečuje nákup a predaj elektrotechnických komponentov v oblasti nízkeho napätia a súčasne poskytuje služby v oblasti montáže, údržby, opráv a servisu elektrotechnických zariadení.