Služby

-Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov

-Opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť 

-Montáž, údržba elektrických zariadení

-Revízie elektrických zariadení

-Výroba rozvádzačov NN

-Oprava vyhradených technických zariadení elektrických 

-Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie 

-Montáž aktívnych a klasický bleskozvodov

-Prenájom staveniskových rozvádzačov